טופס בקשה לביטול חוג

הנני מבקש לבטל השתתפותי בפעילות: