אירועים קרובים עמותת למען הזקן אשכול - מרכז יום ומופת