תכנית חדשה לניצולי שואה נזקקים יוצאי רומניה

| עדכון אחרון:  19/06/2018 10:26
מסמך מצורף

תכנית לרווחת ניצולי שואה יוצאי רומניה במימון קרן קריטטאה הרומנית.

 

 תכנית זו נועדה לסייע לניצולי שואה יהודים שחיו תחת השלטון הרומני בין השנים 1937-1944, וכיום חיים מחוץ לרומניה ומחוץ לישראל. עבורם פועלת התכנית מזה מספר שנים. התכנית הוקמה מכספי התמורה ממכירת נכסים קהילתיים שנגזלו מקהילות יהודיות ברומניה במהלך מלחמת העולם השנייה ואחריה.
 
קרן קריטטאה הוקמה במאמץ משותף של פדרציית הקהילות היהודיות ברומניה (פדרו"ם) ואיל"ר - הארגון העולמי להשבת רכוש יהודי. הקרן משקיעה את התמורה שהתקבלה בגין הרכוש הקהילתי היהודי ברומניה בקיום ובהחייאת הקהילות היהודיות ברומניה, שימור המורשת היהודית הדתית, החברתית והתרבותית ובסיוע לניצולי שואה נזקקים יוצאי רומניה.
 
חלוקת הכספים תעשה על ידי ועידת התביעות שערכה חיפוש נרחב במסד הנתונים שלה לאיתור 4,000 זכאים  פוטנציאליים.
 
"ארגון איל"ר, יחד עם שותפינו בפדרציית הקהילות היהודיות ברומניה ובשיתוף ממשלת רומניה, ימשיך לוודא שנכסים שהיו שייכים לקהילות היהודיות ונותרו, יוחזרו לקרן קריטטאה כדי לסייע לקורבנות השואה," אמר גדעון טיילור, יו"ר התפעול של איל"ר.
 
הקרן, בשווי של 1.3 מיליון דולר, תחלק תשלומים חד-פעמיים שווים לניצולים זכאים. סכום המענק המדויק יחושב לאחר שייקבע המספר הכולל של הזכאים. יורשים אינם זכאים להגיש בקשה.
 
יש להגיש בקשות לפיצוי מקרן זו עד לתאריך ה- 30 בנובמבר 2018. בקשות שיגיעו לאחר מכן לא יתקבלו. תשלומים לזכאים שאושרו צפויים להישלח החל מסוף דצמבר 2018.
 
על מגישי הבקשות לקרן לעמוד בשלושת התנאים הבאים:
 
1.         הם היו קורבנות יהודים של רדיפות הנאצים.
2.         הם התגוררו, בין 1937 ל -1944, באחד מאזורים אלה: בגבולות הקיימים של רומניה (כולל צפון טרנסילבניה); בצפון בוקובינה או בסרביה; בדרום דוברוג'ה או בטרנסניסטריה.
3.         הנם בעלי הכנסה מתחת לסכום מסוים.

 
לפרטים נוספים נא פנו למסמך המפרט את הקריטריונים, ואת טופס הבקשה באתר האינטרנט שלנו (הניתן  להדפסה). http://www.claimscon.org/romanianfund/