החל מ-1.6.19 פונים לביטוח הלאומי בכל שינוי בנוגע לקצבת הסיעוד