עדכונים חשובים בתחום מכשירי השמיעה ושתלי השמיעה

עדכונים חשובים בתחום מכשירי השמיעה ושתלי השמיעה

 

 

 

בתקופה האחרונה מתרחשים תהליכים שהביאו לשינוים וחידושים בתחום הזכאות וההתאמה של עזרי שמיעה, חלקם קבועים וחלקם זמניים.

מכשירי שמיעה למבוטחי קופת חולים כללית

אישור זמני לקבלת החזרים עבור רכישת מכשירים בכל ספקי מכשירי השמיעה  

 עדכון חשוב למבוטחי כללית שירותי בריאות העומדים בפני התאמה של מכשיר/י שמיעה (בפעם הראשונה או החלפה של מכשירים בהתאם לזכאות):כפי שיתכן ידוע לכם, לאחרונה קיימה הכללית מכרז חדש לאספקת מכשירי שמיעה למבוטחיה, תוך קבלת השתתפות סל הבריאות. בסיום ההליך הכריזה הכללית על חברה זוכה ועל סיום ההתקשרות עם ספקי מכשירי השמיעה שפעלו בהסדר עמה עד אמצע חודש ינואר 2022.בנוסף, פרסמה הכללית מכרז נוסף עבור התקשרות עם שני ספקים נוספים, על מנת להציע למבוטחיה מכשירי שמיעה מתוך ההיצע של שלושה ספקים לפחות, כפי שמחייב אותה חוזר חטיבת הרפואה של משרד הבריאות בתחום.עד לבחירת שני הספקים הנוספים, כפי שפרסמה הכללית באתר שלה "ניתן לקבל החזר בגין רכישת מכשירי שמיעה מספקים שאינם בהסדר וזאת עד לגובה ההשתתפות בסל בסך של 3,079 ש"ח למכשיר, בכפוף להצגת אישור להתאמת מכשיר שמיעה בתוקף" (אישור זכאות להתאמת מכשירי שמיעה מטעם הקופה).בארגון בקול עמלנו רבות בחודשים האחרונים במטרה לצמצם את הפגיעה האפשרית שהסתמנה במעבר למספר ספקים מצומצם ובהקטנה משמעותית של פריסת הסניפים בהם ניתן השירות, גם אם באופן זמני בלבד. בעיקר, על מנת שתישמר נגישות התאמת המכשירים על בסיס גיאוגרפי, במרכז ובפריפריה. פעלנו בעניין מול משרד הבריאות במגוון ערוצים וגם בין כותלי בית המשפט, בשני הליכים שמתנהלים בנושא, תוך השמעת קולם של האנשים עם מוגבלות בשמיעה הזקוקים למכשירי שמיעה.לפי בדיקה שערכנו, כפי שראוי שיהיה ועד לבחירת ספק שני ושלישי, בנוסף להחזר בגובה השתתפות סל הבריאות, חברי "כללית מושלם" יהיו זכאים להנחה נוספת במסגרת ביטוח שירותי הבריאות המשלימים. עד כה ניתנה הנחת המושלם רק ברכישה במכוני הסדר.       

    

שתלי שמיעה

אושר שדרוג מעבדי השמיעה אחת ל-6 שנים והתוויות נוספות בסל הבריאות  זכאות להחלפת המערכת החיצונית (מעבד השמע) של שתלי השמיעה, 6 שנים לאחר ההשתלה או ההחלפה הקודמת.בנוסף, התווספה לאחרונה לסל הבריאות גם זכאות לשתל קוכליארי לטיפול בחירשות חד צידית. אלו ההתוויות המדויקות שהתווספו לסל הבריאות, כפי שנכנסו לתוקף כבר ב-3.2.2022:  

שתל שבלול קוכליארי

1. שתלים לאוזן הפנימית לרבות טיפול בבלאי סביר שוטף של חלקים חיצוניים בשתל, שבלעדיו תימנע אפשרות השימוש בו, בעבור ילדים מבוטחים שלא מלאו להם 18 שנים, עם חירשות דו צדדית אשר אינה ניתנת לשיקום באמצעות מכשירי שמיעה, וכן בעבור מבוטחים שמלאו להם 18 שנים שהם מתחרשים חדשים או לקויי שמיעה ששמיעתם הידרדרה

.2 . השתלת שתל שבלול ואחזקתו, לסובלים מחרשות חד צדדית עצבית-תחושתית (סנסורינוירלית) - SSD , חמורה או עמוקה באוזן אחת, אשר עונים על כל אלה:א. האוזן השנייה מתפקדת היטב - ממוצע בתדירויות הדיבור (500,1000,2000 הרץ) עד 30 דציבל כולל;ב. סף השמיעה הממוצע בטווח תדירויות הדיבור באוזן הלקויה 70 דציבל ומעלה.שדרוג מערכת חיצונית של שתל שמיעה, כולל מעבד שתל השמיעהשדרוג מערכת חיצונית של שתל שמיעה, כולל מעבד שתל שמיעה, עבור מושתלים בשתלי אוזן פנימית ואוזן תיכונה ומעוגני עצם ומשולבים.השדרוג יבוצע לאחר 6 שנים מההשתלה או ההחלפה האחרונה.