צוות ייעוץ רב מקצועי

מתן יעוץ והכוונה למשפחה המתמודדת עם טיפול מורכב בבן משפחה סיעודי.
הצוות מורכב מעו"ס, אחות, מרפאה בעיסוק ואנשי מקצוע נוספים בהתאם לצורך.

הצוות פועל בשיתוף עם המחלקה לשירותים חברתיים במועצה.

לפרטים: אסתי וולנסקי, עו"ס נווה אשכול: 054-5728455