חזון העמותה

  • העמותה למען הזקן הינה הזרוע הביצועית של המועצה ואגף הרווחה, להגשת שירותים לוותיקי וזקני אשכול.  העמותה תעמיק את עבודתה עם המועצה תוך מחויבות הדדית.
  • מטרת העמותה, לאפשר לאדם להזדקן בביתו ובקהילתו , תוך רווחה ובריאות, במטרה לשימור אופטימלי בתפקודו, ומניעת ירידה תפקודית.
  • לצורך כך מטרות העמותה להגיש, להנגיש ולפתח שירותים, לכלל ותיקי המועצה הנמצאים על רצף הגילאים ורצף הצרכים והמענים הנדרשים בזיקנה. 
  • רצף הגילאים והצרכים הינו החל מהגמלאות הצעירה ( 60+) ועד ה"גיל הרביעי".
  • השירותים מסופקים ויסופקו בנווה אשכול, בקהילה ובבית הזקן.
  • מטרת העמותה לספק ולפתח שירותים אלו ולהגישם ברמה גבוהה איכותית תוך פיתוח וחדשנות.
  • בית נווה אשכול מהווה ויתפתח כמרכז רב שירותי לזקן בקהילה.