בעלי תפקידים בעמותה

יו"ר 

מתי בבלי

גזבר

מוטי אור

יועצת משפטית

עפרה גרין

רו"ח

דורית כהן

 

יועץ ביטוח

מאיר אלביני

 

חברי ועדת ביקורת

אלי שנהר

דני ברזילי

 

חברי ועד וחברי אסיפה

מתי בבלי

מוטי אור

עפרה גרין

אמיר שצקי

ארנון רונן

ניצן קוזלובסקי

נורית שרר

 

 

חברי אסיפה

מרדכי אברהם

חנה אופק

גאולה אילני

עידית אינטרטור

אירנה בר סלע

נורית בקלש

דני וילר

משה טל

דוד כהן

פנינה מישוב

כרמי פולק

זהבה פופר

דינה פלג

אילנה פלד

דני פלד

אפרים פרלמוטר

מוטקה שביט

רחל שחר

דליה שלו

שוש משה

אבי פרחי

שלמה מרגלית