תוכנית פעילות שבועית

פעילויות בוקר

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

8:00-12:00

סדנת אמנות – נגרות (חדש!!!)

סדנת אומנות – סריגה

סדנת אומנות – פסיפס

סדנת אומנות – עיסת נייר

סדנת אומנות - תכשיטנות

9:00-10:00

ניה

הליכה נורדית

התעמלות בריאותית

טאי צ'י

חוסן ספרדית

 

ספרות

מחשבים

"אנחנו פה"

חושבים בתנועה

 

ספרדית

שביל השכל

לימודי סמארטפון

 

 

טיפוח ריאה ירוקה

 

 

 

10:00-11:00

 

פרלמנט גברים

הרצאת איכות

/ צלילי בוקר

(אחת לחודש)

 

מוסיקה קלאסית

 

 

יידיש

 

 

 

 

 

 

גינון

11:00-12:00

חושבים בתנועה

התעמלות כיסאות

התעמלות למתמודדים עם פרקינסון

חושבים בתנועה 

תיפוף על כיסאות

 

 

יוגה כיסאות

תיאטרון הזהב 

 

12:00

ארוחת צהרים

12:45

הסעות ליישובים