תקנון הרשמה

 

 • תוכנית החוגים והפעילויות נתונה לשינויים.
 • אופן ההרשמה למסלול לפי בחירתכם האישית לחוגים, סדנאות וארוחות, תתאפשר במספר אפשרויות:
  • באמצעות אתר האינטרנט שכתובתו: www.neveshkol.org.il
  • באמצעות שירות פרונטלי או טלפוני במספר 08-9987519 במזכירות "נווה אשכול" .
 • התשלום יבוצע מראש עבור חודש הפעילות במסלול הנבחר .
 • השתתפות בשיעור ניסיון אחד בלבד. תאריך תחילת מועד הרישום, לרבות התשלום, ייחשב החל ממועד שיעור הניסיון הראשון ועל פי דיווח הנוכחות שיימסר לעמותה על ידי מדריך החוג או האחראי.
   
 • החזר בגין שיעורים שבוטלו:
 1. שיעור שיבוטל ביוזמת התלמיד מכל סיבה שהיא – לא יוחזר ולא יזוכה בהחזר תשלום.
 2. שיעור שיבוטל ביוזמת מורה – יוחזר שיעור במועד ו/או מיקום אחר שיתואם על ידי העמותה.
 3. לתשומת ליבכם - פעילויות אלו עשויות להתבצע במועד קיומן של פעילויות אחרות, על פעילויות אלה בהן לא תשתתף לא יינתן זיכוי.