הדלקת נרות עם חיילי החטיבה הדרומית 1.12.21

26/12/2021 09:41