התעמלות על כיסאות / מאיר

לחברי מרכז היום בלבד

השיעור הקרוב

13 יול 2020

שעה

11:00 - 11:45