אנו מכריזים בזאת / מיכה קירשון

יש להירשם מראש במייל: tarbut@neveshkol.org.il
עלות הכניסה: 20 ש”ח.
לבעלי המנוי היישובי – ללא עלות

השיעור הקרוב

28 יונ 2020

שעה

17:00 - 18:00