משטרה: 100
מד"א: 101
כיבוי אש: 102 מחלקת בטחון מועצה: 08-9929154
מוקד אשכול: ​106
ניקי (בטחון מועצה): 0578127760
מוקד אשכול (פעיל 24 שעות): 08-9966333

 

טלפונים לשעת חירום בנווה אשכול
דינה פלג: 054-7919068
זהבה פופר: 052-3575207

לאתר המועצה אזורית אשכול - לחצו כאן


שעות פעילות:
ימים א'-ה'
08:30 - 15:30
clock, clock, time, schedule
!
כתובת למשלוח דואר:
העמותה למען הזקן באשכול
ד.נ.נגב 8546500
location, location, map, marker, pin

טלפון: 08-9987521/19
פקס: 08-9987520
דוא"
ל: nirab@neveshkol.org.il 

מספרי חירום
לחצי/י כאן >>