ועד מנהל
ההנהלה הרחבה של העמותה.
חברים  - כל מי שלא נושא משרה בשכר-  
משתתפים - נושאי משרה 

הנהלה מצומצמת -
ההנהלה הפעילה של העמותה חבריה הם חברי הועד המנבל - יו"ר העמותה אבי פרחי, גזבר יגאל קורין . כל חברי הועד המנהל פועלים בהתנדבות.

ועדת ביקורת -
ועדה בלתי תלויה לביקורת העמותה יו"ר אפרים פרלמוטר, חבר דני ברזילאי פועלים בהתנדבות.

ועדה מייעצת -
הועדה המייעצת הינה הועדה המקצועית של הנהלת העמותה בה נערכים הדיונים המקצועיים לתחום הזקנה . היא מביאה את המלצותיה לוועד המנהל.כל חבריה פועלים בהתנדבות.

ועדת כח אדם -
תפקידה לבחור את בעלי התפקידים בכל תחומי פעילות העמותה. 

ועדת הנחות -
ועדה משותפת לרשות ולעמותה שתפקידה לדון במתן הנחות על מנת לאפשר לקשישים להגיע למרכז היום.

האספה -
היא הגוף העליון של העמותה . יו"ר האספה הוא אבי פרחי משדה ניצן - מתנדב שנים רבות בעמותה ועושה את תפקידו בהתנדבות.
שעות פעילות:
ימים א'-ה'
08:30 - 15:30
clock, clock, time, schedule
!
כתובת למשלוח דואר:
העמותה למען הזקן באשכול
ד.נ.נגב 8546500
location, location, map, marker, pin

טלפון: 08-9987521/19
פקס: 08-9987520
דוא"
ל: nirab@neveshkol.org.il 

מספרי חירום
לחצי/י כאן >>